MIEKE GODDING logo
home
fysiotherapie
haptonomie
familieopstelling
craniosacraal
adres
Mieke Godding Schilderingen

Haptonomie

foto

Hapto in het woord haptonomie stamt af van het Griekse woord haptein. Dit betekent aanraken, verenigen. In overdrachtelijke zin betekent het contact maken om te helen, te bevestigen.
Haptonomie is een benaderingswijze die inzicht kan geven in fysieke en/of emotionele problematiek en het ontstaan ervan.
Door het bewustworden en herkennen van eigen reactiemechanismen wordt d.m.v. aanraking de mogelijkheid geschapen om bestaande patronen te doorbreken en te verwerken. Vanuit dit verworven inzicht kan genezing en heling plaatsvinden.

Tarief: 90,00 per sessie van een uur.